Twój zakres obowiązków

 • Osoba na stanowisku powinna spełniać warunki art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz.U. 2022 poz. 840)

 • Samodzielne prowadzenie robót budowlanych na powierzonej budowie w myśl przepisów Prawa Budowlanego.

 • Przygotowywanie i składanie wniosków i zawiadomień urzędowych.

 • Organizowanie i nadzorowanie prac sił własnych oraz firm podwykonawczych.

 • Współpraca z przedstawicielami Inwestora.

 • Budowanie relacji handlowych z podwykonawcami i dostawcami.

 • Wykonywanie obmiarów i kosztorysów na potrzeby prowadzonych prac.

 • Opracowywanie harmonogramów i ścisłe ich przestrzeganie.

 • Raportowanie postępów prac.

 • Rekomendowanie przełożonemu zakresów prac do wykonania.

 • Utrzymywanie porządku na placu budowy, przestrzeganie przepisów BHP.

 • Dbanie o jakość prac na budowie oraz o wizerunek firmy.

 • Przygotowywanie budżetów zadań na budowie.

 • Optymalizacja kosztów.
 • Rozliczanie budów.

Nasze wymagania

 • Wykształcenie wyższe – budowlane.

 • Minimum 5-letnie doświadczenie na stanowisku Kierownik Budowy.

 • Doświadczenie w pracy na dużych inwestycjach budownictwa ogólnego (wartość kontraktów min. 20 mln zł) po stronie Generalnego Wykonawcy.

 • Konsekwencja i odpowiedzialność w realizacji celów.

 • Umiejętność pracy w zespole oraz umiejętność negocjacji.

 • Znajomość prawa pracy, prawa budowlanego, przepisów BHP.

 • Odporność na stres.

 • Umiejętność obsługi programów: AUTOCAD, MS Office.

 • Przedsiębiorczość, dyspozycyjność, samodzielność.
 • Prawo jazdy kat. B.

To oferujemy

 • Umowę o pracę.

 • Stabilne zatrudnienie w prężnie rozwijającej się firmie.

 • Atrakcyjne warunki zatrudnienia.

 • Możliwość rozwoju zawodowego oraz samorealizacji.
 • Niezbędne narzędzia do wykonywania pracy.
Lokalizacja: Warszawa

Aplikuj na to stanowisko

Dozwolone typy: .pdf, .doc, .docx