APARTAMENTY GÓRSKA 12

wrz 2, 2022 | Budownictwo Mieszkaniowe, Realizacje w trakcie

INFORMACJE O INWESTYCJI

Budowa budynku pensjonatowego (z usługami z zakresu turystyki i wypoczynku) oraz budynku kotłowni gazowej, a także infrastruktury technicznej i niezbędnych urządzeń budowlanych tj.: utwardzenie terenu pod dojście, zadaszona rampa zjazdowa do garażu podziemnego, oświetlenie terenu, odwodnienie terenu, instalacja kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wód opadowych i roztopowych do zbiornika szczelnego, przebudowa przyłączy: gazowego, wodociągowego, elektroenergetycznego, kanalizacji sanitarnej a także usunięcie kolizji projektowanego budynku pensjonatowego z siecią kanalizacji sanitarnej, siecią elektroenergetyczną i instalacją kanalizacji deszczowej. 

Inwestor:

Apartamenty Górska 12 Łukaszewicz i Wspólnicy Sp. J.

www.rdminwestycje.pl

Termin realizacji: Sierpień 2022 r. – Czerwiec 2024 r.
Powierzchnia użytkowa: 6 487,75 m2
Kubatura: 26 570,16 m3
Lokalizacja: ul. Górska 12, 43-370 Szczyrk

 

ZOBACZ NASZE REALIZACJE

R/S Budownictwo - siedziba firmy
ul. Drewniana 11 lok. 1, 15-265 Białystok

Wszelkie prawa zastrzeżone RS Budownictwo 2016. Projekt i realizacja ADMIS