CENERGO Logistyka

Kwi 12, 2019 | Realizacje w trakcie

INFORMACJE O INWESTYCJI

Wykonanie centrum logistycznego wraz z budynkiem magazynowym z częścią socjalną, częścią biurową, częścią gastronomiczną, budynkiem ochrony, budynkiem pompowni, z drogami i placami wewnętrznymi, 33 miejscami postojowymi: 28 dla samochodów osobowych i 5 dla samochodów ciężarowych, murami oporowymi i infrastrukturą techniczną: instalacją kanalizacji deszczowej ze zbiornikiem podziemnym retencyjnym i na wodę do celów przeciwpożarowych o pojemności całkowitej 1556 m3, instalacją kanalizacji sanitarnej, instalacją gazową, instalacją elektroenergetyczną w tym stacją transformatorową i oświetleniem terenu, ogrodzeniem terenu i zielenią. 

Inwestor: CENERGO Logistyka Sp. z o.o. Sp. K.
Termin realizacji: 10.04.2019r. – 10.10.2020r.
Powierzchnia zabudowy: 7.615,00 m2
Kubatura:  65.021,00 m3
Lokalizacja: Ul. Eliasza, Białystok

ZOBACZ NASZE REALIZACJE

Masz pytania? My mamy odpowiedzi

Wypełnij Formularz kontaktowy

Wiadomość z formularza kontakt

RODO

RODO

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Administrator danych:

Administratorem Twoich danych osobowych jest R/S BUDOWNICTWO Robert Skrzypkowski
ul. Składowa 7 lok. 109, 15-399 Białystok, NIP 543-176-00-08, tel.: +48 (085) 688 31 67,
e-mail: biuro@rsbudownictwo.pl

 Cele i podstawy prawne przetwarzania:

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną, na        podstawie Twojej dobrowolnej zgody.

 Kategorie odbiorców:

Twoje dane osobowe mogą być przekazane podmiotom świadczącym wybrane usługi na rzecz
R/S Budownictwo Robert Skrzypkowski -  dostawcy usług informatycznych. Podmioty te działają na podstawie umowy z nami i wyłącznie zgodnie z naszymi poleceniami.

 Okres przechowywania:

Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania zgody.

 Twoje uprawnienia:

Zgodnie z RODO przysługują Ci następujące uprawnienia, które możesz realizować przez kontakt z R/S Budownictwo Robert Skrzypkowski za pomocą dowolnego środka komunikacji:

  1. prawo dostępu do treści Twoich danych osobowych, tj. uzyskania informacji o przetwarzanych danych lub żądanie przekazania ich kopii,
  2. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych przez wskazanie nieprawidłowych danych osobowych, które Cię dotyczą i żądanie ich poprawienia lub aktualizacji,
  3. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych; Administrator ma prawo odmówić usunięcia danych w wypadkach określonych przez prawo,
  4. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych przez wskazanie, które dane powinny zostać ograniczone w zakresie przetwarzania,
  5. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych
  6. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 Cofnięcie zgody:

Zgoda może być wycofana w każdym czasie poprzez złożenie oświadczenia za pośrednictwem maila: r.skrzypkowski@rsbudonictwo.pl.  Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych osobowych przed jej cofnięciem.

 Więcej informacji znajduje się zakładce RODO.

R S BUDOWNICTWO, ul. Składowa 7/109

R/S Budownictwo - siedziba firmy
ul. Składowa 7/109, 15-399 Białystok 

Wszelkie prawa zastrzeżone RS Budownictwo 2016. Projekt i realizacja ADMIS