Kierownik Budowy

Kierownik Budowy Miejsce pracy: Podlaskie, Białystok  Opis stanowiska: Samodzielne prowadzenie robót budowlanych na powierzonej budowie w myśl przepisów Prawa Budowlanego. Przygotowywanie i składanie wniosków i zawiadomień urzędowych. Organizowanie i nadzorowanie prac...

INŻYNIER BUDOWY

Inżynier Budowy Miejsce pracy: Białystok lub Bielsk Podlaski Opis stanowiska: Przygotowywanie przedmiarów i obmiarów robót. Prowadzenie uzgodnień projektowych. Przekazywanie uzgodnień technicznych podwykonawcom i wykonawcom. Prowadzenie dystrybucji dokumentacji....

Księgowa

Księgowa Miejsce pracy: Podlaskie, Białystok  Opis stanowiska: Bieżąca weryfikacja dokumentów księgowych pod kątem rachunkowym i formalno-merytorycznym. Dekretowanie i księgowanie operacji gospodarczych związanych z terminową, poprawną ewidencją kosztów. Uzgadnianie...