INŻYNIER BUDOWY

Inżynier Budowy Miejsce pracy: Białystok Opis stanowiska: Przygotowywanie przedmiarów i obmiarów robót. Prowadzenie uzgodnień projektowych. Przekazywanie uzgodnień technicznych podwykonawcom i wykonawcom. Prowadzenie dystrybucji dokumentacji. Przygotowanie zapytań...

Kierownik Budowy

Kierownik Budowy Miejsce pracy: Podlaskie, Białystok  Opis stanowiska: Samodzielne prowadzenie robót budowlanych na powierzonej budowie w myśl przepisów Prawa Budowlanego. Przygotowywanie i składanie wniosków i zawiadomień urzędowych. Organizowanie i nadzorowanie prac...