Kosztorysant Robót Budowlanych

Kosztorysant Robót Budowlanych Miejsce pracy: Białystok  Opis stanowiska: Aktywny udział w przygotowaniu ofert przetargowych. Opracowywanie kosztorysów ofertowych oraz przedmiarów robót ogólnobudowlanych w formacie Excel z uwzględnieniem optymalizacji projektu....

Kierownik Budowy

Kierownik Budowy Miejsce pracy: Podlaskie, Białystok  Opis stanowiska: Samodzielne prowadzenie robót budowlanych na powierzonej budowie w myśl przepisów Prawa Budowlanego. Przygotowywanie i składanie wniosków i zawiadomień urzędowych. Organizowanie i nadzorowanie prac...